Gennemtræk

  • Et lystspil af englænderen Christopher Hampton.

Producent: Hvidovre Teater. (Ikke oplyst i programmet – fundet andet sted)
Iscenesættelse: Flemming Weiss-Andersen.
Medvirkende: Peter Steen, Peter Schrøder, Ulla Jessen.
Foto: Hvidovre Teaters arkiv.

Lystspillet har haft en enorm succes i London, hvor det kaldtes brilliant, vittigt og storartet.

Det handler om den 25-årige Ann, som prøver at tage kampen op med sine to mænd, som hun føler sig afhængig af.
Den ene, Dave, som kynisk kan beherske hende og den anden, Patrick, som hun kan herske over.

Stykket beskriver hendes forsøg på at blive uafhængig, at bryde kønsrollemønstret, om man vil, medens de to mænd i hendes liv forsøger at fastholde det rollesystem, som de alle 3 nu engang har påtaget sig.

Den ene, Dave, gør det med kynisk behændighed, den anden, Patrick, med en hjælpeløs uformåen, som jo i mangfoldige tilfælde i livet kan øve et lige så stærkt pres, som den overlegne personlighed kan.

Gennemtræk

Opføres på Rønne Theater.

Onsdag den 30. marts 1977 kl: 19.30
Torsdag den 31. marts 1977 kl: 19.30
Fredag den 1. april 1977 kl: 19.30

Varighed: Ikke oplyst.

Prisgruppe: 1