Skip to main content

Publikumsorganisationen
TEATERFORENINGEN BORNHOLM
går nu ind i sin 4. sæson.

Efter den nye teaterlovs ikrafttræden den 1. april 1975 er der sket en betydelig ændring i TEATERFORENINGEN BORNHOLM’s abonnementspriser, hvilket vil fremgå af det følgende.
Vi indbyder Dem herved til at tegne abonnement for sæsonen 1976/’77 og skal i det følgende fortælle en smule om, hvilke fordele De opnår som abonnent.

Abonnementstegning.
Abonnement tegnes for sæsonen august-maj og skal omfatte mindst een billet til hver af foreningens forestillinger. For sæsonen 1976/77 omfatter abonnementsordningen 5 teaterforestillinger å 3 opførelser. – Der skulle således være mulighed for at ca. 750 personer kan tegne et abonnement.

Rabatordningen.
Ved tegning af abonnement skal der betales et gebyr på kr. 5,00 pr. sæson for hvert abonnement. Såfremt en hel familie tegner abonnement, skal der betales kr. 5,00 for hver person.
Priserne for abonnementerne varierer efter hvilke pladser i teateret man ønsker og der er herefter 4 forskellige prisklasser at vælge imellem for 5 forestillinger.

A-abonnement kr. 143
B-abonnement kr. 119
C-abonnement kr. 95
D-abonnement kr. 77
heri er medregnet gebyr på kr. 5,00.

Såfremt de samme billetter købes i frit salg, bliver priserne følgende:
A-billet kr. 46 pr. stk. eller kr. 230 for 5 forestilling.
B-billet kr. 38 pr. stk. eller kr. 190 for 5 forestilling.
C-billet kr. 30 pr. stk. eller kr. 150 for 5 forestilling.
D-billet kr. 24 pr. stk. eller kr. 120 for 5 forestilling.

Unge under uddannelse
Unge under uddannelse kan uden at tegne abonnement købe billetterne.
C-billet kr. 15,00 pr. forestilling.
D-billet kr. 12.00 pr. forestilling.

Rabatkuponer
Abonnenter kan rekvirere rabatkuponer til benyttelse ved teaterforestillinger overalt i landet.
Rabatkuponerne er personlige og kan ikke benyttes af andre. Rabatten udgør 1/3 af billettens pris.

Løssalgsbilletter
Der vil til samtlige forestillinger kunne købes et begrænset antal løssalgsbilletter, Løssalgsbilletterne vil kunne købes på Rønne Theater umiddelbart før hver forestilling.

Husk ved indsendelse af postindbetatingskortet at udstrege de datoer. som De i k k e ønsker at benytte, og TEATERFORENINGEN BORNHOLM vil ved udsendelse af abonnementerne tage videst muligt hensyn hertil.

Alle forestillinger vil blive annonceret i de bornholmske dagblade.

Velkommen i Publikumsorganisationen
TEATERFORENINGEN BORNHOLM

Søren Andersen, Hasle – Bitten Beyer, Klemensker.
Peder Braarup-Hansen, Nexø – Kresten Fink, Nexø.
Doris Jensen, Nexø – Jørgen Marcussen, Allinge.
Bent Kofoed, Rønne – Henning Petersen, Rønne.

Close Menu