Skip to main content

Teaterforeningen Bornholms bestyrelse 2019-2020

Bestyrelsen består af 8 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges for 2 år af gangen.

Jette Glavind Pedersen (formand)
Lene Koefoed (næstformand)
Kirsten Mortensen (sekretær)
Bjarne Olesen
Hans-Jørn Karlsen
Eva Sort
Johan Sørensen.
Lis Bech
Pernille Koch

Sanne Prag

Kasserer: Erik Hansen

Close Menu