Gengangere

  • Skuespil af Henrik Ibsen.

Producent: Teaterselskabet af 8. april 1980.
Iscenesætter: Kim Bjarke.
Medvirkende: Kirsten Cenius, Stig Hoffmeyer, Søren Hauch-FausbøII, Christian Clausen m. flere.
Foto: Fra brochuren.

I Ibsens skuespil har fru Alving sendt sin søn Osvald hjemmefra som barn, for at han ikke skal være vidne til sin far, kammerherre Alvings, ryggesløse, ansvarsløse liv.

Ved stykkets begyndelse kommer han efter 20-års forløb tilbage til hjemmet, hvor faderen er død. Der er noget skæbnebestemt over stykket: fædrenes synder nedarves på efterkommerne, ulykken kan ikke afvendes.

I denne version sættes lyset på fru AIving, som stykkets centrale skikkelse, der kæmper, forsøger at styre en udvikling, men forgæves!

Osvald, der tidligere spilledes som en veg, degenereret yngling, er i denne iscenesættelse en oprører, hører til tidens »vrede, unge mænd«.

Der er gjort meget for at gøre »Gengangere« til en moderne klassiker, som motiverer publikum til at drage paralleller til vore dage. Der er anlagt en mere munter, lystspilagtig tone i spillestilen.

Gengangere

Opføres på Rønne Theater.

Fredag den 28. april 1989 kl: 19.30

Varighed: Ikke oplyst.

Prisgruppe: 1