Skip to main content

Velkommen i Teaterforeningen til sæsonen 1983 – 1984

Først en tak til vore trofaste abonnenter – dernæst nyhederne om den kommende sæson. Vi lægger ud med mange flere teaterstykker, end vi nogen sinde før har kunnet tilbyde, og med et helt nyt og mere smidigt abonnementssystem.
I vores teaterkalender tilbyder vi 10 stykker af vidt forskellig karakter, hvoraf nogle opføres 2 gange. De fleste spilles på Rønne Theater, mens andre egner sig bedre til opførelse i Åkirkebyhallen eller på Rønne Statsskole.

Tidligere opdelte vi stykkerne i faste serier med 3 i hver, men nu kan abonnenterne selv sammensætte deres egne serier og frit vælge mellem de 10 tilbud, vi giver i denne sæson. Man kan tage lige så mange stykker, man vil, på den samme abonnementsafgift.
Denne nye ordning med det frie valg mellem forestillingerne er imidlertid betinget af vor billetordning med de unummererede pladser. Såfremt vi skulle fordele nummererede billetter til et ubestemt antal frit valgte forestillinger pr. abonnent, ville det kræve et edb-anlæg. Det har »Arte« i København, men det har vi ikke råd til på Bornholm.
Derfor har vi i den nu afsluttede sæson prøvekørt ordningen med de unummererede pladser. Nogle abonnenter har beklaget sig over, at de ikke kunne få pladser, som de syntes var gode nok; men man må dog huske på, at under den gamle ordning fik man sine pladser i den rækkefølge, abonnementerne blev indtegnet. Dette gav også anledning til beklagelser fra abonnenter, som syntes de havde sendt girokortet meget tidligt ind, men alligevel ikke havde fået tilstrækkelig gode pladser. For måske havde abonnenter været lige så tidligt ude.

Med den nuværende ordning er man selv herre over, hvor i teatret man vil sidde – man skal blot komme tilstrækkelig tidligt.

Dørene åbnes et kvarter før forestillingen begynder, og de fleste tilskuere kommer 20-25 minutter før. Kom tidligt og betragt teater-turen som en udflugt, man skal give sig god tid til.

På gensyn i Teaterforeningen!

Med venlig hilsen
Bent Kofoed.

Close Menu