Mens Freden Sænker Sig

  • Skuespil af Thomas Bernhard.

Producent: Det Kgl. Teater.
Instruktør: Staffen Valdemar Holm.
Medvirkende: Kirsten Rolffes, Lillian Tillegreen og John Hansen
.
Foto: Fra brochuren.

Forfatteren er en af de varmeste navne i moderne europæisk teater og retter søgelyset mod det gamle nazistiske Tyskland.

Hovedpersonen — tidligere kz-lejrvogter, men afnazifiseret — beklæder et anset embede som retspræsident og er sammen med sin søster stadig ærkenazist.
I huset har de en anden søster — trofast socialist — som er lænket til sin rullestol.

På Himmlers fødselsdag genopliver de fortiden!

Et aktuelt stykke om nazismen i vor tid i europæiske hjerter, ikke alene tyske men også franske.

Mens Freden Sænker Sig

Opføres på Rønne Theater.

Fredag den 30. oktober 1992 kl: 19.30

Varighed: Ikke oplyst.

Prisgruppe: 2