Fra regnormenes liv

Guldalder

  • P.O. Enquist mesterværk

Producent: Det Danske Teater
Instruktør: Asger Bonfils
Scenografi: Anette Hansen
Oversættelse: Frederik Dessau
Medvirkende: Henrik Koefoed, Karen-Lise Mynster, Ole Wegener og Inge Molnes Heramb
Foto: Fra brochuren.

Fra Regnormenes Liv er en varm og viis fortælling. Enquist har et sublimt talent for med et historisk udgangspunkt at skildre nutidige og vedkommende relationer mellem mennesker.

Kærligheden overvinder alt – Amor omnia vincit – det skulle være essensen af den hyldesttale, som digteren H.C.Andersen ved et selskab ville holde til majestæten Frederik VII og hans hustru til venstre hånd Grevinde Danner. Men digteren taber sit gebis, og talen og hele hans optræden ender i katastrofe. Den arme mand søger trøst hos ægteparret Heiberg, den berømte skuespillerinde Johanne Luise og dramatikeren og teaterchefen Johan Ludvig. Og det er her, i det Heibergske hjem, at Enquists mesterværk af et kammerspil folder sig ud.

Skuespillerinden og digteren har noget tilfælles. De er begge vokset op i usle kår og har hver især formået at stige op og ud af fortidens sump. Sammen tager de nu tilbage. De stiger ned gennem deres livs løgne for at søge erkendelse og sammen finde frem til den pris, de hver især har betalt for at lære spillet og trinene i den verden, de altid har stræbt efter og nu sidder midt i.

 Så mange så forestillingen:  302

Fra regnormenes liv

Opføres på Rønne Theater.

Tirsdag den 25. marts 2003 kl: 19.30

Varighed: Ikke oplyst.

Prisgruppe: 1