Kommunalbestyrelsessalen:

Landemærket 26
3700 Rønne

 

 

 

Landemærket