Skip to main content

Publikumsorganisationen Teaterforeningen Bornholm kan i år fejre sit 10-års jubilæum med 6 forestillinger, der hver opføres 3 gange på Rønne Theater. Sæsonen indledes festligt i september 1982 med Det kgl. Teater, der »Marx og Coca Cola« af Nils Schou.

Som det fremgår af brochuren, har foreningen fastholdt sin linie med nyere dansk og udenlandsk dramatik. Desuden musikteatret igen i være repræsenteret af en amerikansk musical »Josef«, der er bygget over Bibelens historie om Josef og hans brødre.

Priserne på teaterbilletter i sæsonen 1982 – 1983 bliver:

Billet kategori I i løssalg kr. II i abonnement kr. III med medlemsrabat kr. IV unge u/udd. kr.
A 80 53 53
B 65 43 43
C 48 32 32 30

ad I.
Løssalgspriserne er fastsat at Monopoltilsynet.

ad. II.
Disse priser indeholder abonnementsgebyr (kr. 15 for 3 forestillinger) og rabat på 40%. fordi man har bundet sig til 3 forestillinger i een serie.

ad. III.
Medlemsrabatten udgør 1/3 af løssalgsprisen og opnås følgende måde:
Enten tegner man et abonnement den ene series 3 forestillinger, idet man samtidig med abonnementstegningen forudbestiller og betaler for en billet til 1 eller 2 at den anden series 3 forestillinger.
Eller man venter indtil den dag oprinder for den eller de forestillinger, man gerne vil se i den anden serie end den serie, man har abonneret på. Så foreviser man blot girokvittering i Rønne Theaters billetkontor og opnår rabatten.

ad IV.
Unge uddannelse kan – uden at tegne abonnement – købe C-billetter til 30 kr., hvad enten de forudbestiller dem sæsonen eller de venter til forestillingens opførelse.

Et abonnement på 3 forestillinger:

Koster for I een serie kr. Begge serier kr.
A-abonnement 160 320
B-abonnement 130 260
C-abonnement 100 200

Eksempel 1:

Der ønskes 2 stk. B-abonnementer i serie II á kr. 130 Kr. 260
samt 2 stk. A-billetter til serie l’s 2. forestilling á kr. 53 Kr. 106
I alt at forudbetale pr. postgiro Kr. 366

Eksempel 2:

Der ønskes 1 A-abonnement i serie i å kr. 160 Kr. 160
+1 A billet til serie II’s første og tredje forest. = 2×53 Kr. 106
I alt at forudbetale pr. postgiro Kr. 266

Rabatkuponer
Abonnenter kan rekvirere rabatkuponer til benyttelse ved teaterforestillinger overalt i landet, dog med undtagelse af Det Kongelige Teater.

Rabatkuponerne er personlige og kan ikke benyttes af andre.
Rabatten udgør 1/3 af billettens løssalgspris.
Rabatkuponerne kan rekvireres hos Karen Kofoed på telefon (03) 95 20 33.

På Rønne Theater kan abonnenter i den ene serie ved forevisning af abonnementskvittering i Rønne Theaters billetkontor opnå rabat ved køb af billetter tit de enkelte forestillinger i den anden serie.

Løsalgsbilletter kan købes på Rønne Theater 1 time før en forestilling og kan bestilles telefon 03 95 07 32 mellem kl. 15 og 17 på alle forestillingsdage.

Bemærk:
Husk ved indsendelse af postindbetalingskortet at notet på bagsiden de datoer, De ønsker billet til. Teaterforeningen vil ved udsendelse af abonnementsbilletterne tage videst muligt hensyn dertil.

Vigtigt:
De bedes yderligere på vedlagte girokort notere, hvilket abonnement og hvilke erstatningsdatoer. De ønsker, såfremt det bestilte, er udsolgt — og navnlig hvilken dato De absolut IKKE kan bruge.

Abonnenterne opfordres fortsat til at støtte Rønne Theateater restaureringsfond ved indsendelse af bidrag til teatrets girokonto nr. 6 01 68 20.
Bidrag tit Rønne Theaters restaureringsfond er fradragsberettiget på selvangivelsen etter reglerne om bidrag til velgørende formål.
Køb også Rønne Theaters Plakat, der sælges fra teatrets billetkontor.

Close Menu