Skip to main content

Publikumsorganisationen
TEATERFORENINGEN BORNHOLM
går nu ind i sin 9. sæson med mere varierede tilbud end tidligere.

Vi fortsætter linien fra forrige sæson med nutidig dansk dramatik og opfører Vita Andersens ELSK MIG.
Samtidig viser vi 2 skuespil af den moderne italienske forfatter Dario Fo, som har fået Sonningprisen: COLUMBUS og KVINDEMONOLOGER.
Vi drister os til at vise TIGGEROPERAEN og slutter med Shakespeares SOM MAN BEHAGER og en moderne klassiker, Tennessee Williams KAT PÅ ET VARMT BLIKTAG.

Som sædvanlig opføres der 6 forestillinger med i alt 16 opførelser i 2 serier samt som noget helt nyt, en valgfri forestilling: Dario FO’S KVINDEMONOLOGER.

Priserne for abonnementerne varierer efter hvilke pladser i teatret man ønsker, og der er herefter 4 forskellige prisklasser at vælge imellem for 3 forestillinger:
A-abonnement kr. 145
B-abonnement kr. 120
C-abonnement kr. 95
D-abonnement kr. 75

Man kan ved indsendelse af vedlagte girokort tegne abonnement tit Serie 1, Serie 2 eller Serie 1 og 2. (Samt bestille billetter til tilvalgsforestillingen, hvis man ønsker det.)

Såfremt de samme billetter købes i frit salg, vil priserne blive følgende:
A-billetter á kr. 71 eller kr. 213 for 3 forestillinger
B-billetter á kr. 58 eller kr. 174 for 3 forestillinger
C-billetter á kr. 43 eller kr. 129 for 3 forestillinger
D-billetter á kr. 32 eller kr. 96 for 3 forestillinger

Unge under uddannelse kan uden at tegne abonnement købe billetter:
C-billetter á kr. 25 pr. forestilling
D-billetter å kr. 18 pr. forestilling
Prisen for den valgfri forestilling: Kr. 40.

Rabatkuponer
Abonnenter kan rekvirere rabatkuponer til benyttelse ved teaterforestillinger overalt i landet, dog med undtagelse af Det Kongelige Teater.
Rabatkuponerne er personlige og kan ikke benyttes af andre.
Rabatten udgør 1/3 af billettens løssalgspris.
Rabatkuponerne kan rekvireres hos Karen Kofoed på telefon (03) 95 20 33.

På Rønne Theater kan abonnenter i den ene serie ved forevisning af abonnementskvittering i Rønne Theaters billetkontor opnå rabat ved køb af billetter tit de enkelte forestillinger i den anden serie.

Løssalgsbilletter
Der vil til samtlige forestillinger kunne købes et begrænset antal løssalgsbilletter. Disse vil kunne købes på Rønne Theater 1 time før forestillingen og kan bestilles på telefon (03) 95 07 32 mellem kl. 15 og 17 på alle forestillingsdage.

Bemærk:
HUSK ved indsendelse af postindbetalingskortet, på bagsiden at notere de datoer, De ønsker at benytte, og TEATERFORENINGEN BORNHOLM vil ved udsendelse af abonnementerne tage videst muligt hensyn dertil.

Vigtigt:
De bedes yderligere på vedlagte girokort notere, hvilket abonnement og hvilken dato De ønsker, såfremt det bestilte er udsolgt eller hvilken dato De absolut IKKE kan bruge.

Alle forestillinger vil blive annonceret i de bornholmske dagblade.

De fleste abonnenter vil vide, at ikke alle stole på balkonen i Rønne Theater er tilfredsstillende. Teatrets bestyrelse arbejder ihærdigt på en forbedring af forholdene på balkonen.
Abonnenterne opfordres derfor til at støtte Rønne Theaters restaureringsfond ved indsendelse af bidrag til teatrets girokonto nr. 601 68 20.
Bidraget til Rønne Theaters restaureringsfond er fradragsberettiget på selvangivelsen efter reglerne om bidrag til velgørende formål. Køb også Rønne Theaters plakat, der sælges fra teatrets billetkontor.

Close Menu