Skip to main content

Publikumsorganisationen
TEATERFORENINGEN BORNHOLM
går nu ind i sin 5. sæson.

TEATERFORENINGEN har efter forhandling med amtskommunen imødekommet det store behov, der er for pladser til vore forestillinger. I den kommende sæson er der derfor kun 4 TEATERFORESTILLINGER, med i alt 23 opførelser. På den måde vil ca. 1.700 teatergængere kunne tegne et abonnement og vi vil kunne få over 6.000 mennesker i teatret i sæsonen 1977/78.

Dette er noget nyt, og tilslutningen i denne sæson vil give TEATERFORENINGEN større muligheder for et UDBYGGET og VARIERET PROGRAM i kommende sæsoner.

Rabatordningen.
Ved tegning af abonnement skal der betales et gebyr på kr. 15,00 pr. sæson for hvert abonnement. Såfremt en hel familie tegner abonnement, skal der betales kr. 15.00 for hver person.
Priserne for abonnementerne varierer efter hvilke pladser i teatret man ønsker, og der er herefter 4 forskellige prisklasser at vælge imellem for 4 forestillinger:
A-abonnement kr. 135,00
B-abonnement kr. 111,00
C-abonnement kr. 92.00
D-abonnement kr. 78.00
heri er medregnet gebyr kr. 15,00.

Såfremt de samme billetter købes i frit salg, bliver priserne følgende:
A-billetter kr. 50,00 pr. stk. eller kr. 200,00 for 4 forestillinger.
B-billetter kr. 40,00 pr. stk. eller kr. 160.00 for 4 forestillinger
C-billetter kr. 32,00 pr. stk. eller kr. 128.00 for 4 forestillinger
D-billetter kr. 26,00 pr. stk. eller kr. 104,00 for 4 forestillinger.

Unge under uddannelse
Unge under uddannelse kan uden at tegne abonnement købe billetterne:
C-billet kr. 19,00 pr. forestilling.
D-billet kr. 16,00 pr. forestilling .

Rabatkuponer
Abonnenter kan rekvirere rabatkuponer til benyttelse ved teaterforestillinger overalt i landet.
Rabatkuponerne er personlige og kan ikke benyttes af andre. Rabatten udgør 1/3 af billettens pris.

Løssalgsbilletter
Der vil til samtlige forestillinger kunne købes et begrænset antal løssalgsbilletter. Løssalgsbilletterne vil kunne købes på Rønne Theater umiddelbart før hver forestilling.

Husk ved indsendelse af postindbetalingskortet at udstrege de datoer som De IKKE ønsker at benytte og Teaterforeningen vil ved udsendelse af abonnementerne tage videst muligt hensyn hertil.

Alle forestillinger vil blive annonceret i de bornholmske dagblade.

Velkommen i Publikumsorganisationen
TEATERFORENINGEN BORNHOLM

Søren Andersen, Hasle – Bitten Beyer, Klemensker
Peder Braarup-Hansen, Nexø – Kresten Fink, Nexø
Sven Harild. Gudhjem – Doris Jensen, Nexø
Bent Kofoed, Rønne
Jørgen Marcussen, Allinge – Henning Petersen, Rønne.

Det er ikke alene det professionelle teater, De vil kunne se på Rønne Theaters gamle scene. Også
ACTUS
BORNHOLMSK AMATØRSCENE
NEXØ AMATØRSCENE
SVANEKE IDRÆTSFORENING
vil i sæsonen 1977/78 opføre stykker, Opførelserne vil blive annonceret i de bornholmske dagblade og indgår IKKE publikumsorganisationen TEATER FORENINGEN BORNHOLM’s abonnementsordning.

Vær med til at bevare Rønne Theater
Rønne Theater er en selvejende institution. Bygningen og dens udstyr er fredet i klasse A og bevarelsen kræver stadige fornyelser og restaureringer.
* Vi mangler penge til restaurering af de gamle skovkulisser fra 1850’erne.
* Vi mangler penge til bedre stole på balkonen.
* Vi mangler penge til restaurering af foyer og gang mod Teaterstræde.
* Vi mangler penge til istandsættelse af toiletter.
* Vi mangler penge til ventilationsanlæg.

Siden 1960 har teatret søgt tilskud fra kulturministeriet, amtet, Rønne kommune samt private institutioner. Det har givet store resultater, men det går for langsomt – bl. a. må kulisserne behandles snarest, hvis de skal bevares for eftertiden.

De kan hjælpe!
Hvad enten De interesserer Dem for teatret i særdeleshed, for bevarelse af gamle bygninger eller for bornholmske kulturminder i almindelighed, vil et bidrag til Rønne Theater opfylde dette formål.
ETHVERT BELØB LILLE ELLER STORT MODTAGES MED GLÆDE AF Rønne Theaters Fornyelses- og Restaureringsfond, 3700 Rønne giro nr. 601 68 20

Spar beløbet i skat!
Ønsker De at bidrage med et lidt større beløb, kan De opnå en skattemæssig fordel ved fradrag på selvangivelsen, idet skattedepartementet for indkomståret 1977 har godkendt Rønne Theater som modtager af fradragsberettigede gaver. I princippet virker fradragsretten således, at de første kr. 100 ikke kan fradrages, og det største beløb, der kan fradrages er kr. 1.000. Disse beløb kan dog opnås ved sammenlægning af flere gaver á mindst kr. 50 til forskellige fradragsberettigede institutioner. Husk at gemme kvitteringerne, da disse skal vedlægges selvangivelsen.

Bestyrelsen for Rønne Theater

Close Menu