Skip to main content

Publikumsorganisationen
TEATERFORENINGEN BORNHOLM
går nu ind i sin 3. sæson.

Efter den nye teaterlovs ikrafttræden den 1. april 1975 er der sket en betydelig ændring i TEATERFORENINGEN BORNHOLM’ abonnementspriser, hvilket vil fremgå af det følgende.
Vi indbyder Dem herved til at tegne abonnement for sæsonen 1975/76, og skal i det følgende fortælle en smule om, hvilke fordele De opnår som abonnent.

Abonnementstegning.
Abonnement tegnes for sæsonen august-maj og skal omfatte mindst een billet til hver af foreningens forestillinger. For sæsonen 1975/76 omfatter abonnementsordningen 5 teaterforestillinger á 2 opførelser. – Der skulle således være mulighed for at ca. 500 personer kan tegne et abonnement.
Det er endvidere med glæde vi kan oplyse, at abonnementspriserne er nedsat i forhold til de 2 tidligere sæsoner, hvilket også har bevirket at TEATERFORENINGEN BORNHOLM har kunnet arrangere 5 teaterforestillinger mod 4 forestillinger i de 2 tidligere sæsoner.

Rabatordningen.
Ved tegning af abonnement skal der betales et gebyr på kr. 5,00 pr. sæson for hvert abonnement. Såfremt en hel familie tegner abonnement, skal der betales kr. 5,00 tor hver person.
Priserne for abonnementerne varierer efter hvilke pladser i teateret man ønsker og der er herefter 4 forskellige prisklasser at vælge imellem for 5 forestillinger.
A-abonnement kr. 105,00
B-abonnement kr. 80,00
C-abonnement kr. 65,00
D-abonnement kr. 55,00
heri er medregnet gebyr på kr.5,00

Såfremt de samme billetter købes i frit salg, bliver priserne følgende:
A-billetter kr. 40,00 pr. stk. eller kr. 200,00 for 5 forestillinger.
B-billetter kr. 30,00 pr. stk. eller kr. 150,00 tor 5 forestillinger.
C-billetter kr. 24,00 pr. stk. eller kr. 120,00 for 5 forestillinger.
D-billetter kr. 20,00 pr. stk. eller kr. 100,00 for 5 forestillinger.

UNGE UNDER UDDANNELSE
Unge under uddannelse kan uden at tegne abonnement købe billetterne.
C-billetter til kr. 12,00 pr. forestilling
D-billetter til kr. 10,00 pr. forestilling

Rabatkuponer
Abonnenter kan rekvirere rabatkuponer til benyttelse ved teaterforestillinger overalt i landet.
Rabatkuponerne er personlige og kan ikke benyttes af andre. Rabatten udgør 1/3 af billettens pris.

Løssalgsbilletter
Der vil til samtlige forestillinger kunne købes et begrænset antal løssalgsbilletter. Løssalgsbilletterne vil kunne købes på Rønne Theater umiddelbart før hver forestilling.

Husk ved indsendelse af postindbetalingskortet at udstrege de datoer, som De i k k e ønsker at benytte, og TEATERFORENINGEN BORNHOLM vil ved udsendelse af abonnementerne tage videst muligt hensyn hertil.
Alle forestillinger vil blive annonceret i de bornholmske dagblade.

Velkommen i Publikumsorganisationen
TEATERFORENINGEN BORNHOLM

Søren Andersen, Hasle – Kresten Fink, Nexø
Emil Hansen, Østerlars – Doris Jensen, Nexø
Bent Kofoed, Rønne – Jørgen Marcussen, Allinge
Henning Petersen, Rønne

Close Menu