Skip to main content

Med støtte fra det offentlige har en kreds af borgere fra hele øen stiftet en publikumsorganisation under navnet
TEATERFORENINGEN BORNHOLM

Foreningens formål er at arrangere gæstespil af teaterselskaber på turné fra det øvrige land.
Vi indbyder Dem herved til at slutte Dem til foreningen, og vi skal i det følgende fortælle en smule om, hvilke fordele De har som medlem.

Betingelse for medlemskab.
Enhver, der indmeldes som medlem af foreningen, skal tegne et for sæsonen august – maj forpligtende abonnement, der omfatter mindst én billet til hver af foreningens forestillinger. Abonnementsordningen omfatter mindst 4 teaterforestillinger i hver sæson.

Rabatordningen.
Medlemskontingentet er kun kr. 5,00 pr. sæson for hvert medlem. Når en familie melder sig ind, skal der således betales kr. 5,00 for hver person.
Priserne på abonnementet varierer naturligvis efter, hvilke pladser man ønsker. Der er herefter 4 følgende prisklasser at vælge imellem som abonnent for 4 forestillinger:
A-abonnement kr. 85,00
B-abonnement kr. 65,00
C-abonnement kr. 45,00
D-abonnement kr. 25,00

Såfremt de samme billetter købes i frit salg, bliver priserne følgende:
A: Kr. 100,00
B: Kr. 80,00
C: Kr. 60,00
B: Kr. 40,00

UNGE UNDER UDDANNELSE
For unge under uddannelse er abonnementsprisen for 4 forestillinger følgende:
A-abonnement kr. 45,00
B-abonnement kr. 35,00
C-abonnement kr. 25,00
D-abonnement kr. 15,00

Vi tilbyder i teatersæsonen 1973-74 fire forestillinger. — Se omtale inde i vor brochure.

Indmeldelse I foreningen sker ved indsendelse af vedlagte girokort med betaling af beløbet for abonnementsordningen (kontingentet er inkluderet). Jo tidligere man indsender postindbetalingskortet, jo før bliver man medlem af foreningen og jo bedre pladser opnår man indenfor det valgte abonnement.
Husk ved indsendelsen af postindbetalingskortet at udstrege de datoer, som De i k k e kan benytte.

Abonnementskort
Ved sæsonens begyndelse vil ethvert medlem, der har tegnet abonnement, modtage et abonnementskort, der gælder for alle 4 forestillinger og som indeholder numre på den række og den plads, abonnenten har fået i teateret.
Abonnementskortet må altså gemmes fra den ene forestilling til den anden.

Velkommen i TEATERFORENINGEN BORNHOLM!

Søren Andersen, Hasle – Kresten Fink, Nexø
Emil Hansen, Østerlars — Bent Kofoed, Rønne
Peter Eliasen, Rønne — Henning Petersen, Rønne
Mogens Transø, Rønne

Close Menu