Skip to main content

Praktiske oplysninger 2011-2012

Der er flere fordele ved at tegne abonnement …

 • Billetrabat.
 • Tilbud om teaterrejser.
 • De har stor sandsynlighed for at sikre Dem pladser til de forestillinger, De ønsker at se.
 • De får billetter tilsendt.
 • Mulighed for Bonusbilletter.

ABONNEMENT

Tegn et abonnement i Teaterforeningen Bornholm og vælg frit mellem alle forestillingerne. De kan bestille lige så mange forestillinger, det skal være, men mindst 3 for at få billetrabat.

 • Abonnementstegningen kan foregå på:
 • Tilmeldingskupon, se side 33
 • Hjemmesiden www.teaterforeningenbornholm.dk
 • Abonnementstegningen foregår i den rækkefølge, bestillingerne indgår. Ved overtegning forsøger vi at fordele A-, B-, C-billetter og afslag, således at den enkelte bliver ramt mindst muligt.
 • Abonnementet er bindende for hele sæsonen, dvs. De hæfter for hele beløbet.
 • Er De forhindret i at komme til en forestilling, og De henvender Dem i god tid før forestillingen, bytter Teaterforeningen billetterne til en anden forestilling, hvis det er muligt.

BONUSBILLET

Har man abonnement på mindst 4 forestillinger, kan man få en gratis bonusforestilling.

BETALINGEN

Når Teaterforeningen Bornholm har fået bestillingen, udsendes girokort og billetter medio august.
Betalingen kan, hvis det ønskes, opdeles i 2 rater.
1. rate skal betales 1. september og 2. rate 1. november.
Skal Teaterforeningen rykke for indbetalingerne opkræves et rykkergebyr på kr. 30,00.

ABONNEMENTSGEBYR

Abonnementsgebyr for sæsonen 2011 / 2012 er kr. 55 pr. person.

PLADSER OG KATEGORI

Pladserne vil normalt være nummererede.
Rønne Theater.
Rønne Theater er generelt kategori A. Kategori B og C er pladser som f.eks. parterre, »søjlepladser« og 2. række sidebalkon. Se salsoversigten over Rønne Theater side 35!

Teaterforeningens kontor
Kasserer Kurt Espensen, tlf. 56 95 02 95

Postadresse: Postboks 23, 3700 Rønne
E-post: teaterforeningenbornholm@gmail.com
Hjemmesiden: www.teaterforeningenbornholm.dk
Personlig henvendelse: Slippen 1, 3700 Rønne
Facebook: www.facebook.com/teaterforeningenbornholm

Teaterforeningens formand:
Jette Glavind Pedersen, Lærkeløkken 7, 3770 Allinge, tlf. 56 48 14 03

HANDICAP-FORHOLD
Kørestolsbrugere skal angive dette ved billetbestilling, idet brandmyndighederne kun tillader 2 kørestole i Rønne Theater samtidig.
Der findes kørestolslift ved indgangen fra Østergade.
Rønne Theater har teleslynge

LØSSALG 
Løssalgsbilletter kan bestilles hos Teaterforeningen Bornholm. Bestilling kan ske telefonisk, pr. brev, med E-post eller via hjemmesiden.
På forestillingsdagen kan billetter bestilles på tlf. 5695 0295 eller 5695 0732 eller købes ved indgangen fra 1 time før forestillingen.
Afhentning af bestilte billetter skal ske senest ½ time før forestillingen.
Abonnenter får rabat på løssalgsbilletter til personlig brug ved forevisning af girokort, der er medlemskortet.
Løssalgs-, børne- og ungdomsbilletter kan også købes på Rønne Theater man-fre kl. 15-17, hos turistbureauerne i Allinge, Nexø, Aakirkeby og Velkomstcenteret, Kulturbutikken og Musikexperten i Rønne samt på Svanekegaarden.

BROCHURE.

Flere teaterbrochurer kan rekvireres hos Teaterforeningen Bornholm. Brochuren er desuden lagt ud i banker, biblioteker, på Rønne Theater og hos vore annoncører.

BESTYRELSEN:
Jette Glavind Pedersen (formand), Kirsten Mortensen (sekretær), Lis Bech (næstformand), Bjarne Olesen, Hans Jørn Karlsen, Eva Sort, Ann Marie Bendixen, Anne Skjerk, Finn Jacobsen og Johan Sørensen.

FAKTUELLE OPLYSNINGER
Teaterforeningen Bornholm
Kontor:
Kasserer Kurt Espensen . Postboks 23 . 3700 Rønne . Tlf. 5695 0295
E-post: teaterforeningenbornholm@gmail.com
Hjemmesiden: www.teaterforeningenbornholm.dk
Personlig henvendelse: Slippen 1 . 3700 Rønne
Formand:
Jette Glavind Pedersen . Lærkeløkken 7 . 3770 Allinge . Tlf. 5648 1403
Tryk: niveau2, Rønne . Oplag: 3.000 eksemplarer

BILLETPRISER
Ung: Ikke fyldt 25. Barn: Ikke fyldt 13 år
Forældrebillet: Voksne, der følges med barn

Priskategori 1

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 220 165 100
B 165 125 75
C 125 95 60

Priskategori 2

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 190 145 90
B 145 110 70
C 110 85 60

Priskategori 3

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 160 120 75
B 120 90 60
C 90 70 60

Priskategori 4

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 130 100 60
B 100 75 60
C 75 60 60

Priskategori 5

Kategori Løssalg Abonnement
Forældrebillet
Barn
A 75 50 50

Grupperabat kan opnås for grupper på mindst 20 pers. og efter aftale med Teaterforeningen Bornholm
Billegebyrer: Løssalsbilletter og andre billetter købt uden for den egentlige abonnementsudsendelse tillægges et billetgebyr: 10 kr. pr. billet.

Close Menu