Skip to main content

Praktiske oplysninger 2009-2010

Der er flere fordele ved at tegne abonnement …

  • Billetrabat.
  • Tilbud om teaterrejser.
  • De har stor sandsynlighed for at sikre Dem pladser til de forestillinger, De ønsker at se.
  • De får billetter tilsendt.

ABONNEMENT

Tegn et abonnement i Teaterforeningen Bornholm og vælg frit mellem alle forestillingerne. De kan bestille lige så mange forestillinger, det skal være, men mindst 3 for at få billetrabat.

  • Abonnementstegningen kan foregå på:
  • Tilmeldingskupon, se side 33
  • Hjemmesiden www.teaterforeningenbornholm.dk
  • Abonnementstegningen foregår i den rækkefølge, bestillingerne indgår. Ved overtegning forsøger vi at fordele A-, B-, C-billetter og afslag, således at den enkelte bliver ramt mindst muligt.
  • Abonnementet er bindende for hele sæsonen, dvs. De hæfter for hele beløbet.
  • Er De forhindret i at komme til en forestilling, og De henvender Dem i god tid før forestillingen, bytter Teaterforeningen billetterne til en anden forestilling, hvis det er muligt. Teaterforeningen beregner sig et ekspeditionsgebyr på kr. 15,00.

BETALINGEN

Når Teaterforeningen Bornholm har fået bestillingen, udsendes girokort og billetter medio august.
Betalingen kan, hvis det ønskes, opdeles i 2 rater.
1. rate skal betales 1. september og 2. rate 1. november.
Skal Teaterforeningen rykke for indbetalingerne opkræves et rykkergebyr på kr. 30,00.

ABONNEMENTSGEBYR

Abonnementsgebyr for sæsonen 2009 / 2010 er kr. 55 pr. person.

PLADSER OG KATEGORI

Pladserne vil normalt være nummererede.
Rønne Theater.
Rønne Theater er generelt kategori A. Kategori B og C er pladser som f.eks. parterre, »søjlepladser« og 2. række sidebalkon. Se salsoversigten over Rønne Theater side 35!

Teaterforeningens kontor
Kasserer Kurt Espensen, tlf. 56 95 02 95 (træffes næsten altid)

Postadresse: Postboks 23, 3700 Rønne
E-post: teaterforeningen.bornholm@mail.tele.dk 
Hjemmesiden: www.teaterforeningenbornholm.dk
Personlig henvendelse: Slippen 1, 3700 Rønne

Teaterforeningens formand:
Jette Glavind Pedersen, Lærkeløkken 7, 3770 Allinge, tlf. 56 48 14 03

HANDICAP-FORHOLD
Kørestolsbrugere skal angive dette ved billetbestilling, idet brandmyndighederne kun tillader 2 kørestole i Rønne Theater samtidig.
Der findes kørestolslift ved indgangen fra Østergade.
Rønne Theater har teleslynge

LØSSALG 
Løssalgsbilletter kan bestilles hos Teaterforeningen Bornholm. Bestilling kan ske telefonisk, pr. brev, med E-post eller via hjemmesiden.
På forestillingsdagen kan billetter bestilles på tlf. 5695 0295 eller 5695 0732 eller købes ved indgangen fra 1 time før forestillingen.
Afhentning af bestilte billetter skal ske senest ½ time før forestillingen.
Abonnenter får rabat på løssalgsbilletter til personlig brug ved forevisning af girokort, der er medlemskortet.
Løssalgs-, børne- og ungdomsbilletter kan også købes på Rønne Theater man-fre kl. 15-17, hos turistbureauerne i Allinge, Nexø, Åkirkeby og Velkomstcenteret i Rønne, samt i  Musikexperten, Store Torvegade, Rønne .

BROCHURE.

Flere teaterbrochurer kan rekvireres hos Teaterforeningen Bornholm. Brochuren er desuden lagt ud i banker, biblioteker, på Rønne Theater og hos vore annoncører.

Ungdomsbilletter
Vi tilbyder i år Reumert Ungdomsbilletter på følgende forestillinger: Et dukkehjem og Den russiske Familie.
En gruppe på mindst 4 personer, hvor alle er under 25 år kan købe billetter til 60 kr. pr. stk.

BESTYRELSEN:
Jette Pedersen (formand), Lone Bruun Beyer, Kirsten Mortensen (sekretær), Lis Bech, Bjarne Olesen, Hans Jørn Karlsen, Kirsten Larsen, Birgit Zoffmann, Ann Marie Bendixen (suppleant), Henry Bech (suppleant).

FAKTUELLE OPLYSNINGER
Teaterforeningen Bornholm
Kontor:
Kasserer Kurt Espensen . Postboks 23 . 3700 Rønne . Tlf. 5695 0295
E-post: teaterforeningen.bornholm@mail.tele.dk
Hjemmesiden: www.teaterforeningenbornholm.dk
Personlig henvendelse: Slippen 1 . 3700 Rønne
Formand:
Jette Glavind Pedersen. Lærkeløkken 7. 3770 Allinge. Tlf. 5648 1403
Tryk: niveau2, Rønne . Oplag: 3.000 eksemplarer

BILLETPRISER
Ung: Ikke fyldt 25. Barn: Ikke fyldt 13 år
Forældrebillet: Voksne, der følges med barn

Priskategori 1

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 220 165 100
B 165 125 75
C 125 95 60

Priskategori 2

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 190 145 90
B 145 110 70
C 110 85 60

Priskategori 3

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 160 120 75
B 120 90 60
C 90 70 60

Priskategori 4

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 130 100 60
B 100 75 60
C 75 60 60

Priskategori 5

Kategori Løssalg Abonnement
Forældrebillet
Barn
A 75 50 50

Grupperabat kan opnås for grupper på mindst 20 pers. og efter aftale med Teaterforeningen Bornholm.
Reumertbillet: Særlig rabat, der ydes til unge, hvis de er i en gruppe på mindst 4. Rabatten ydes kun til nogle forestillinger produceret af Folketeatret.dk

Close Menu