Skip to main content

Praktiske oplysninger 2006-2007

Der er flere fordele ved at tegne abonnement …

 • Abonnementsrabat.
 • Tilbud om teaterrejser.
 • De har stor sandsynlighed for at sikre Dem pladser til de forestillinger, De ønsker at se.
 • De får billetter tilsendt.

ABONNEMENT

Tegn et abonnement i Teaterforeningen Bornholm og vælg frit mellem alle forestillingerne. De kan bestille lige så mange forestillinger, det skal være, men mindst 3 for at få billetrabat.

 • Abonnementstegningen kan foregå på:
 • Tilmeldingskupon, se side 29
 • E-post: teaterforeningen.bornholm@mail.tele.dk.
 • Hjemmesiden www.teaterforeningenbornholm.dk
 • Abonnementstegningen foregår i den rækkefølge, bestillingerne indgår. Ved overtegning forsøger vi at fordele A-, B-, C-billetter og afslag, således at den enkelte bliver ramt mindst muligt.
 • Abonnementet er bindende for hele sæsonen, dvs. De hæfter for hele beløbet.
 • Er De forhindret i at komme til en forestilling, og De henvender Dem i god tid før forestillingen, bytter Teaterforeningen billetterne til en anden forestilling, hvis det er muligt. Teaterforeningen beregner sig et ekspeditionsgebyr på kr. 15.

BETALINGEN

Når Teaterforeningen Bornholm har fået Deres bestilling, modtager De girokort og billetter medio august.
Betalingen kan, hvis det ønskes, opdeles i 2 eller 3 rater.
1. rate skal betales 1. september, 2. rate 1. november og 3. rater 1. februar.
Skal Teaterforeningen rykke for indbetalingerne opkræves et rykkergebyr på kr. 30,00

ABONNEMENTSGEBYR

Abonnementsgebyr for sæsonen 2006 / 2007 er kr. 55 pr. person.

PLADSER OG KATEGORI

Pladserne vil normalt være nummererede.
Rønne Theater.
Rønne Theater er generelt kategori A. Kategori B og C er pladser som f.eks. parterre, »søjlepladser« og 2. række sidebalkon. Se salsoversigten over Rønne Theater side 31!

Teaterforeningens kontor
Kasserer Kurt Espensen, tlf. 56 95 02 95 (træffes næsten altid)

Postadresse: Postboks 23, 3700 Rønne
E-post: teaterforeningen.bornholm@mail.tele.dk 
Hjemmesiden: www.teaterforeningenbornholm.dk
Personlig henvendelse: Slippen 1, 3700 Rønne

Teaterforeningens formand:
Jette Glavind Pedersen, Lærkeløkken 7, 3770 Allinge, tlf. 56 48 14 03

HANDICAP-FORHOLD
Kørestolsbrugere skal angive dette ved billetbestilling, idet brandmyndighederne kun tillader 2 kørestole i Rønne Theater samtidig.
Rønne Theater har teleslynge

LØSSALG 
Løssalgsbilletter kan bestilles hos Teaterforeningen Bornholm. Bestilling kan ske telefonisk, pr. brev, med E-post eller via hjemmesiden.
På forestillingsdagen kan billetter bestilles på tlf. 5695 0295 eller købes ved indgangen fra 1 time før forestillingen.
Afhentning af bestilte billetter skal ske senest ½ time før forestillingen.
Abonnenter får rabat på løssalgsbilletter til personlig brug ved forevisning af girokort, der er medlemskortet.

BESTYRELSEN

Jette Pedersen (formand), Lone Bruun Beyer (næstformand), Kirsten Mortensen (sekretær), Henry Bech, Hans Jørn Karlsen, Kirsten Larsen, Birgit Zoffmann, Lis Bech, Bjarne Olesen (suppleant), Ann Marie Bendixen (suppleant).

FAKTUELLE OPLYSNINGER
Teaterforeningen Bornholm
Kontor:
Kasserer Kurt Espensen . Postboks 23 . 3700 Rønne . Tlf. 5695 0295
E-post: teaterforeningen.bornholm@mail.tele.dk
Hjemmesiden: www.teaterforeningenbornholm.dk
Personlig henvendelse: Slippen 1 . 3700 Rønne
Formand:
Jette Glavind Pedersen. Lærkeløkken 7. 3770 Allinge. Tlf. 5648 1403

Tryk: Burgundia tryk, Rønne. Oplag: 3.000 eksemplarer

BILLETPRISER
Priskategori 1

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 220 180 120
B 180 145 105
C 145 120 90

Priskategori 2

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 190 150 90
B 150 115 75
C 115 90 60

Priskategori 3

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 160 120 60
B 120 85 45
C 85 60 30

Priskategori 4

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 140 100 50

Priskategori 5

Kategori Løssalg Abonnement
Forældrebillet
Barn
A 50 50 50

Priskategori 6

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 75 50 50

Grupperabat kan opnås for grupper på mindst 20 pers. og efter aftale med Teaterforeningen Bornholm.

Close Menu