Skip to main content

Praktiske oplysninger 2004-2005

Der er flere fordele ved at tegne abonnement …

 • Abonnementsrabat.
 • Rabatkuponer, der giver rabat til hele Danmark.
 • De har stor sandsynlighed for at sikre Dem pladser til de forestillinger, De ønsker at se.
 • De får billetter tilsendt.

ABONNEMENT

Tegn et abonnement i Teaterforeningen Bornholm og vælg frit mellem alle forestillingerne. De kan bestille lige så mange forestillinger, det skal være, men mindst 3 for at få billetrabat.

 • Abonnementstegningen kan foregå på:
 • Tilmeldingskupon, se side 29
 • E-post: teaterforeningen.bornholm@mail.tele.dk.
 • Hjemmesiden www.teaterforeningenbornholm.dk
 • Abonnementstegningen og pladsreservationen foregår i den rækkefølge, bestillingerne indgår dog med skyldigt hensyn til, hvornår brochuren er uddelt rundt om på øen.
 • Abonnementet er bindende for hele sæsonen, dvs. De hæfter for hele beløbet.
 • Er De forhindret i at komme til en forestilling, og De henvender Dem i god tid før forestillingen, bytter Teaterforeningen billetterne til en anden forestilling, hvis det er muligt. Teaterforeningen beregner sig et ekspeditionsgebyr på kr. 15.

BETALINGEN

Når Teaterforeningen Bornholm har fået Deres bestilling, modtager De girokort og billetter medio august.
Betalingen kan, hvis det ønskes, opdeles i 2 eller 3 rater.
1. rate skal betales 1. september, 2. rate 1. november og 3. rater 1. februar.
Skal Teaterforeningen rykke for indbetalingerne opkræves et rykkergebyr på kr. 30,00

ABONNEMENTSGEBYR

Abonnementsgebyr for sæsonen 2004 / 2005 er kr. 55 pr. person.

PLADSER OG KATEGORI

Pladserne vil normalt være nummererede.
Rønne Theater.
Rønne Theater er generelt kategori A. Kategori B og C er pladser som f.eks. parterre, »søjlepladser« og 2. række sidebalkon. Se salsoversigten over Rønne Theater.

Teaterforeningens kontor
Kasserer Kurt Espensen, tlf. 56 95 02 95 (træffes næsten altid)

Postadresse: Postboks 23, 3700 Rønne
E-post: teaterforeningen.bornholm@mail.tele.dk 
Hjemmesiden: www.teaterforeningenbornholm.dk
Personlig henvendelse: Byledsgade 80, 3700 Rønne

Teaterforeningens formand:
Jette Glavind Pedersen, Lærkeløkken 7, 3770 Allinge, tlf. 56 48 14 03

HANDICAP-FORHOLD
Kørestolsbrugere skal angive dette ved billetbestilling, idet brandmyndighederne kun tillader 2 kørestole i Rønne Theater samtidig.
Rønne Theater har teleslynge

LØSSALG 
Løssalgsbilletter kan bestilles hos Teaterforeningen Bornholm. Bestilling kan ske telefonisk, pr. brev, med E-post eller via hjemmesiden.
På forestillingsdagen kan billetter bestilles på tlf. 5695 0295 eller købes ved indgangen fra 1 time før forestillingen.
Afhentning af bestilte billetter skal ske senest ½ time før forestillingen.
Abonnenter får rabat på løssalgsbilletter til personlig brug ved forevisning af girokort, der er medlemskortet.

Brochure
Flere teaterbrochurer kan rekvireres hos Teaterforeningen Bornholm. Brochuren er desuden lagt ud i banker, biblioteker og hos vore annoncører.

Rabat til teatre over hele landet
Abonnenter kan få udleveret rabatkuponer til personligt brug. Kuponerne giver ret til en mindre rabat på billetter til næsten alle teatre over hele landet – en undtagelse er Det kongelige Teater. Rabatkuponer kan bestilles hos Teaterforeningen Bornholm.

BESTYRELSEN

Jette Pedersen (formand), Lone Bruun Beyer (næstformand), Kirsten Mortensen (sekretær), Henry Bech, Lis Bech, Hans Jørn Karlsen, Kirsten Larsen, Birgit Zoffmann, Bjarne Olesen (suppleant), Ann Marie Bendixen (suppleant).

FAKTUELLE OPLYSNINGER
Teaterforeningen Bornholm
Kontor:
Kasserer Kurt Espensen . Postboks 23 . 3700 Rønne . Tlf. 5695 0295
E-post: teaterforeningen.bornholm@mail.tele.dk
Hjemmesiden: www.teaterforeningenbornholm.dk
Personlig henvendelse: Byledsgade 80. 3700 Rønne
Formand:
Jette Glavind Pedersen. Lærkeløkken 7. 3770 Allinge. Tlf. 5648 1403

Tryk: Burgundia tryk, Rønne. Oplag: 2.400 eksemplarer

BILLETPRISER
Priskategori 1

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 220 180 120
B 180 145 95
C 145 120 80

Priskategori 2

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 190 150 90
B 150 115 65
C 115 90 50

Priskategori 3

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 160 120 60
B 120 85 35
C 85 60 20

Grupperabat kan opnås for grupper på mindst 20 pers. og efter aftale med Teaterforeningen Bornholm.

Close Menu