Skip to main content

Praktiske oplysninger 2001-2002

Der er flere fordele ved at tegne abonnement …

  • Abonnementsrabat.
  • Rabatkuponer, der giver rabat til teatre i hele Danmark.
  • De har stor sandsynlighed for at sikre Dem pladser til de forestillinger, De ønsker at se, og De får billetter tilsendt.

ABONNEMENT

Tegn et abonnement i Teaterforeningen Bornholm og vælg frit mellem alle forestillingerne. De kan bestille lige så mange forestillinger, det skal være, men mindst 3 for at få billetrabat.

  • Abonnementstegningen kan foregå på:
  • Tilmeldingskupon, der findes på side 23
  • E-mail på adressen: teaterforeningen.bornholm@mail.tele.dk.
  • Abonnementstegningen og pladsreservationen foregår i den rækkefølge, bestillingerne indgår – dog med skyldigt hensyn til, hvornår brochuren er uddelt rundt om på øen.
  • Abonnementet er bindende for hele sæsonen, dvs. De hæfter for hele beløbet.
  • Er De forhindret i at komme til en forestilling, og De henvender Dem i god tid før forestillingen, bytter Teaterforeningen billetterne til en anden forestilling, hvis det er muligt.

BETALINGEN

Når Teaterforeningen Bornholm har fået Deres bestilling, modtager De girokort og billetter ultimo august.
Betalingen kan, hvis det ønskes, opdeles i 2 eller 3 rater.
1. rate skal betales 1. september, 2. rate 1. november og 3. rater 1. februar.
Skal Teaterforeningen rykke for indbetalingerne opkræves et rykkergebyr på kr. 25,00

ABONNEMENTSGEBYR

Abonnementsgebyr for sæsonen 2001 / 2002 er kr. 50 pr. person.

PLADSER OG KATEGORI

Pladserne vil normalt være nummererede.
Rønne Theater.
Rønne Theater er generelt kategori A – undtaget f.eks. parterre, “søjlepladser” og 2. række sidebalkon, der vil blive kategori B eller C. Den endelige kategorisering af pladserne vil blive foretaget, når ombygningen af Rønne Theater er færdig.
Bornholms Musikhus:
Pladserne vil være nummererede. Alle pladser er A-pladser..
Frem Svaneke:
Alle pladser er kategori A.

Teaterforeningens kontor
Kasserer Kurt Espensen, tlf. 56 95 02 95

Postadresse: Store Torv 6A, 1.th, 3700 Rønne
E-post: teaterforeningen.bornholm@mail.tele.dk 
Personlig henvendelse: Byledsgade 80, 3700 Rønne

Teaterforeningens formand:
Jette Glavind Pedersen, Lærkeløkken 7, 3770 Allinge, tlf. 56 48 14 03

LØSSALG 
Resterende billetter kan bestilles på Teaterforeningen Bornholms kontor fra 1. september.
Henvendelse kan ske telefonisk, brev eller E-mail.
På forestillingsdagen kan billetter bestilles på tlf. 56 95 02 95 hele dagen, eller købes ved indgangen fra 1 time før forestillingen.
Afhentning af bestilte billetter skal ske senest 1 / 2 time før forestillingen.
Abonnenter får rabat på løssalgsbilletter til personlig brug ved forevisning af girokort, der er medlemskortet.

Brochure
Flere teaterbrochurer kan rekvireres hos Teaterforeningen Bornholm. Brochuren er desuden lagt ud i banker, biblioteker og hos vore annoncører.

Rabat til teatre over hele landet
Alle abonnenter kan få udleveret rabatkuponer til personligt brug. Kuponerne giver ret til rabat på billetter til alle teatre over hele landet – undtagen Det kongelige Teater. Rabatkuponer kan bestilles hos Teaterforeningen Bornholm.

BESTYRELSEN

Jette Pedersen (formand), Lone Bruun Beyer (næstformand), Kirsten Mortensen (sekretær), Henry Bech, Lis Bech, Hans Jørn Karlsen, Kirsten Larsen, Birgit Zoffmann, Anders Munch Holm (ungdomsrepræsentant). Bjarne Olsen (suppleant), Ann Marie Bendixen (suppleant).

FAKTUELLE OPLYSNINGER
Teaterforeningen Bornholm
Kontor:
Kasserer Kurt Espensen. Store Torv 6A . 3700 Rønne . Tlf. 5695 0295
E-post: teaterforeningen.bornholm@mail.tele.dk
Hjemmesiden: www.teaterforeningenbornholm.dk
Personlig henvendelse: Byledsgade 80. 3700 Rønne
Formand:
Jette Glavind Pedersen. Lærkeløkken 7. 3770 Allinge. Tlf. 5648 1403

Tryk: Burgundia tryk, Rønne. Oplag: 2.400 eksemplarer

BILLETPRISER
Priskategori 1

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 195 155 95
B 155 120 70
C 120 95 55

Priskategori 2

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 175 135 75
B 135 100 50
C 100 75 35

Priskategori 3

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 140 100 40

Grupperabat kan opnås for grupper på mindst 20 pers. og efter aftale med Teaterforeningen Bornholm.

Close Menu