Skip to main content

PRAKTISKE OPLYSNINGER 1991-1992:

Der er mange fordele ved at tegne et abonnement…

  • Abonnementsrabat.
  • Rabatkuponer, der giver rabat til teatre i hele Danmark.
  • De sikrer Dem pladser til de forestillinger, De ønsker at se, og De får billetterne tilsendt.

ABONNEMENT:
Tegn et abonnement i Teaterforeningen og vælg frit mellem alle forestillingerne. De kan bestille lige så mange forestillinger, det skal være, men mindst 3 for at få abonnementsrabatten.
Abonnementstegningen kan foregå på den tilmeldelsesblanket, der findes side 23.
Abonnementstegningen og pladsreservationen foregår i den rækkefølge, bestillingerne indgår dog med skyldigt hensyn til, hvornår brochuren er uddelt rundt om på øen. Deres abonnement er bindende for hele sæsonen, d.v.s. De hæfter for hele beløbet.
Er De forhindret i at komme til en forestilling, bytter Teaterforeningen gerne billetten til en anden forestilling, hvis det er muligt.

BETALINGEN:

Når vi har fået Deres bestilling, modtager De billetterne til samtlige de forestillinger, De har bestilt + girokort ca. medio september. Betalingen kan, hvis det ønskes, deles i 2 rater. l. rate skal betales inden 1. oktober. 2. rate inden 1. december.

ABONNEMENTSGEBYR:

Medlemskontingentet for sæsonen 1991/92 er 25 kr. pr. person.

PLADSER OG KATEGORIER:

Teatret fungerer som en enhed med samme pris = A-pladser. Herfra er taget: Parterre = siderækkerne på gulvet – »søjlepladser« og 2. række sidebalkon = C-pladser.
Disse pladser sælges kun i abonnement, når alt andet er udsolgt, men sælges i løssalg og til unge.

Teaterforeningens kontor
Kasserer Helene Jæger.
Tlf. 56 47 06 56
Dyndevej 5, 3751 Østermarie.
som gerne besvarer alle spørgsmål til foreningen.
Teaterforeningens formand:
Bent Kofoed, træffes:
Sommer: Sdr. Strandvej 124, 3760 Gudhjem. Tlf. 56 48 41 54.
Vinter: Carl Plougsvej 64, 1913 Frederiksberg C. Tlf. 31 31 06 13.

LØSSALG:

Resterende billetter kan bestilles på Teaterforeningens kontor eller på forestillingsdagene 1 time før forestillingen begynder på Rønne Theater tlf. 56 95 07 32. Abonnenter får rabat på løssalgsbilletter ved forevisning af girokortet, som er medlemskort.

I teatret med gode venner:

Flere teaterbrochurer kan rekvireres på Teaterforeningens kontor, hvis nogle af Deres venner er interesserede og ikke selv har fået tilsendt brochuren.

Rabatkuponer:

Alle abonnenter kan få udleveret rabatkuponer til personligt brug. Kuponerne giver ret til rabat på billetter til alle teatre over hele landet undtagen Det Kgl. Teater.
Rabatkuponer kan bestilles på Teaterforeningens kontor.

BESTYRELSEN:

Bent Kofoed, Kirsten Mortensen, Dorthe Kofoed, Lone Bruun Beyer, Birthe Juel-Jensen, Gerda Kokseby, Jan Vørs, Bent Solhøj og Jette Pedersen.

GENERALFORSAMLING:

Generalforsamling afholdes i september 1991. Alle medlemmer er velkomne med forslag til repertoire og ideer i øvrigt.

FAKTUELLE OPLYSNINGER
Teaterforeningen Bornholm
Kontor:
Kasserer Helene Jæger. Dyndevej 5, 3751 Østermarie. Tlf. 56 47 06 56

Formand:
Bent Kofoed, træffes:
Sommer: Sdr. Strandvej 124, 3760 Gudhjem. Tlf. 56 48 41 54.
Vinter: Carl Plougsvej 64, 1913 Frederiksberg C. Tlf. 31 31 06 13

Tryk: Burgundia tryk, Rønne. Oplag: ikke oplyst

BILLETPRISER:
Priskategori 1

Prisgrupper Offentligt salg Abonnement Rabatpris Unge
A 120 82 110 60
C 65 27 55 32,50

Unge under uddannelse kan blive indtegnet i gruppe C uden abonnementsgebyr.

Close Menu