Velkommen i Teaterforeningen til sæsonen 1984/85.

Vi byder velkommen til den nye sæson og siger tak for tilslutningen i den gamle sæson.

Bestyrelsen tror, at det frie valg mellem ti forskellige forestillinger har fået abonnenterne til at slutte op om foreningen, fordi det har været spændende selv at sammensætte sit repertoire, og langt de fleste abonnenter har tegnet sig for flere end de tre forestillinger, som kræves til et abonnement.

Men i Teaterforeningen ligger vi ikke stille – vi prøver at gøre det endnu bedre for vore abonnenter. Derfor har vi ved de sidste forestillinger i år spurgt abonnenterne, om de vil have de nummererede pladser tilbage? Besvarelserne viser et flertal på 75 pct., der ønsker nummererede pladser tilbage på den måde, at vi gennemfører en enhedspris for hele teatret – ca. 200 pladser. De fyrretyve dårligste pladser tages fra og sælges i løssalg. De dårlige pladser er: Sidebalkon anden række – på gulvet: parterre langs væggen og »søjlepladserne«. Abonnenterne vil så få resten af pladserne stillet til rådighed. Fordelingen finder sted efter vore sædvanlige retfærdighedsprincipper, således at de først tilmeldte får de bedste pladser.

Om repertoiret: Vi følger vor linie med klassikere: Alvorlige og muntre. Desuden har vi i bestyrelsen for flere år siden vedtaget at støtte nyere dansk dramatik, og det gør vi i år bl.a. ved at opføre Ernst Bruun Olsens »Prometeus i saksen«, Sten Kaaløs »En mand er en mand« og Kirsten Thorups »Romantica«.

Nu har vi lige haft Børneteaterfestival på Bornholm, og der blev opført stykker – ikke alene for børn men også for unge – der næsten er voksne. De sidste stykker var så gode, at vi gerne vil opføre dem igen for at få ungdommen ind blandt vore abonnenter. Og for den ungdommelige generation skal det være teater, som kommer dem ved – engagerer dem! Derfor har vi taget Teamteatrets »Romantica« og Skifteholdets »Kun en enkelt« op på vort repertoire. Den sidste er en musical, der uden sentimentalitet og medlidenhed skildrer alkoholproblemet på en sådan måde, at man skiftevis ler og græder.

Velkommen til sæsonen 1984/85.
Med venlig hilsen
Bent Kofoed.

Praktiske oplysninger:

Der er mange fordele ved at tegne et abonnement…
– 40 pct. abonnementsrabat. 
– Rabatkuponer, der giver 33 pct. rabat til teatre i hele Danmark. –
– De sikrer Dem pladser til de forestillinger, De ønsker at se, og De får billetterne tilsendt.

Abonnement:

Tegn et abonnement i Teaterforeningen og vælg frit mellem 10 forskellige forestillinger, som opføres 13 gange i alt. De kan bestille lige så mange forestillinger, det skal være, men mindst 3 for at få abonnementsrabatten på 40 pct. af løssalgsprisen.
Abonnementstegningen kan foregå på den tilmeldelsesblanket, der findes side 19. Abonnementstegningen og pladsreservationen foregår i den rækkefølge, bestillingerne indgår – dog med skyldigt hensyn til, hvornår brochuren er uddelt rundt om på øen.
Deres abonnement er bindende for hele sæsonen, d.v.s. De hæfter for hele beløbet.
Er De forhindret i at komme til en forestilling, bytter Teaterforeningen gerne billetten til en anden forestilling. hvis det er muligt.

Betalingen:

Når vi har fået Deres bestilling, modtager De billetterne til samtlige de forestillinger, De har bestilt + girokort. Betalingen kan, hvis det ønskes, deles i 2 rater. 1. rate skal betales inden 1. oktober. Girokort til 2. rate vil blive fremsendt 1. januar 1984 og bedes indbetalt inden 1. februar.

Priser:

Prisgrupper Offentligt salg Abonnement Rabatpris Unge
A 90 55 60
C 60 35 40 30

Unge under uddannelse kan blive indtegnet i gruppe C uden abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyr:

Medlemskontingentet for sæsonen 1984-85 er uændret 15 kr. pr. person. Det vil blive opkrævet sammen med 1. rate.

Nummererede pladser:

Teatret fungerer som en enhed med samme pris = A-pladser. – Herfra er taget: Parterre = siderækkerne på gulvet – »søjlepladser« – og 2. række sidebalkon = C-pladser. Disse pladser sælges ikke i abonnement undtagen efter specielt ønske, men vil blive solgt i løssalg og til unge.

Teaterforeningens kontor:

Teaterforeningen har nu oprettet et fast kontor. Adressen er: Tværstræde 1, 3700 Rønne. Tlf. 03 – 95 41 33. Sommertlf. 03 – 98 41 54.
Teaterforeningens formand, Bent Kofoed, træffes på denne adresse og foreningens kasserer, Karen Kofoed, besvarer gerne ethvert spørgsmål vedrørende sæsonen og abonnementstegningen.

Løssalg:

Resterende billetter kan bestilles og købes på Teaterforeningens kontor eller på forestillingsdagene – og dagen før – mellem kl. 15 og 17, og 1 time før forestillingen begynder på Rønne Theater, tlf. 95 07 32.
Abonnenter får 33 1/3 pct. rabat på løssalgsbilletter ved forevisning af girokortet, som er medlemskort.

I teatret med gode venner:

Flere teaterbrochurer kan rekvireres på Teaterforeningens kontor, hvis nogle af Deres venner er interesserede og ikke selv har fået tilsendt brochuren.

Rabatkuponer:

Alle abonnenter kan få udleveret rabatkuponer til personligt brug. Kuponerne giver ret til 33 1/3 pct. rabat på billetter til alle teatre over hele landet – undtagen Det Kgl. Teater. Rabatkuponer kan bestilles på Teaterforeningens kontor.

Bestyrelsen:

Bent Kofoed, Niels Degett, Peter Eliasen, Sven Harild, Kirsten Sonne-Andersen, Birthe Juel-Jensen, Jan Vørs, Søren Andersen og P. Brårup-Hansen.

Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes på biblioteket i sept. 1984.
Alle medlemmer er velkomne med forslag til repertoire og ideer i øvrigt.