Skip to main content

Praktiske oplysninger 1984 – 1985:

Der er mange fordele ved at tegne et abonnement…
– 40 pct. abonnementsrabat. 
– Rabatkuponer, der giver 33 pct. rabat til teatre i hele Danmark. –
– De sikrer Dem pladser til de forestillinger, De ønsker at se, og De får billetterne tilsendt.

Abonnement:

Tegn et abonnement i Teaterforeningen og vælg frit mellem 10 forskellige forestillinger, som opføres 13 gange i alt. De kan bestille lige så mange forestillinger, det skal være, men mindst 3 for at få abonnementsrabatten på 40 pct. af løssalgsprisen.
Abonnementstegningen kan foregå på den tilmeldelsesblanket, der findes side 19. Abonnementstegningen og pladsreservationen foregår i den rækkefølge, bestillingerne indgår – dog med skyldigt hensyn til, hvornår brochuren er uddelt rundt om på øen.
Deres abonnement er bindende for hele sæsonen, d.v.s. De hæfter for hele beløbet.
Er De forhindret i at komme til en forestilling, bytter Teaterforeningen gerne billetten til en anden forestilling. hvis det er muligt.

Betalingen:

Når vi har fået Deres bestilling, modtager De billetterne til samtlige de forestillinger, De har bestilt + girokort. Betalingen kan, hvis det ønskes, deles i 2 rater. 1. rate skal betales inden 1. oktober. Girokort til 2. rate vil blive fremsendt 1. januar 1984 og bedes indbetalt inden 1. februar.

Priser:

Prisgrupper Offentligt salg Abonnement Rabatpris Unge
A 90 55 60
C 60 35 40 30

Unge under uddannelse kan blive indtegnet i gruppe C uden abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyr:

Medlemskontingentet for sæsonen 1984-85 er uændret 15 kr. pr. person. Det vil blive opkrævet sammen med 1. rate.

Nummererede pladser:

Teatret fungerer som en enhed med samme pris = A-pladser. – Herfra er taget: Parterre = siderækkerne på gulvet – »søjlepladser« – og 2. række sidebalkon = C-pladser. Disse pladser sælges ikke i abonnement undtagen efter specielt ønske, men vil blive solgt i løssalg og til unge.

Teaterforeningens kontor:

Teaterforeningen har nu oprettet et fast kontor. Adressen er: Tværstræde 1, 3700 Rønne. Tlf. 03 – 95 41 33. Sommertlf. 03 – 98 41 54.
Teaterforeningens formand, Bent Kofoed, træffes på denne adresse og foreningens kasserer, Karen Kofoed, besvarer gerne ethvert spørgsmål vedrørende sæsonen og abonnementstegningen.

Løssalg:

Resterende billetter kan bestilles og købes på Teaterforeningens kontor eller på forestillingsdagene – og dagen før – mellem kl. 15 og 17, og 1 time før forestillingen begynder på Rønne Theater, tlf. 95 07 32.
Abonnenter får 33 1/3 pct. rabat på løssalgsbilletter ved forevisning af girokortet, som er medlemskort.

I teatret med gode venner:

Flere teaterbrochurer kan rekvireres på Teaterforeningens kontor, hvis nogle af Deres venner er interesserede og ikke selv har fået tilsendt brochuren.

Rabatkuponer:

Alle abonnenter kan få udleveret rabatkuponer til personligt brug. Kuponerne giver ret til 33 1/3 pct. rabat på billetter til alle teatre over hele landet – undtagen Det Kgl. Teater. Rabatkuponer kan bestilles på Teaterforeningens kontor.

Bestyrelsen:

Bent Kofoed, Niels Degett, Peter Eliasen, Sven Harild, Kirsten Sonne-Andersen, Birthe Juel-Jensen, Jan Vørs, Søren Andersen og P. Brårup-Hansen.

Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes på biblioteket i sept. 1984.
Alle medlemmer er velkomne med forslag til repertoire og ideer i øvrigt.

Close Menu