Velkommen i Teaterforeningen til sæsonen 83/84.

Først en tak til vore trofaste abonnenter – dernæst nyhederne om den kommende sæson. Vi lægger ud med mange flere teaterstykker, end vi nogen sinde før har kunnet tilbyde, og med et helt nyt og mere smidigt abonnementssystem.
I vores teaterkalender tilbyder vi 10 stykker af vidt forskellig karakter, hvoraf nogle opføres 2 gange. De fleste spilles på Rønne Theater, mens andre egner sig bedre til opførelse i Åkirkebyhallen eller på Rønne Statsskole.

Tidligere opdelte vi stykkerne i faste serier med 3 i hver, men nu kan abonnenterne selv sammensætte deres egne serier og frit vælge mellem de 10 tilbud, vi giver i denne sæson. Man kan tage lige så mange stykker, man vil, på den samme abonnementsafgift.
Denne nye ordning med det frie valg mellem forestillingerne er imidlertid betinget af vor billetordning med de unummererede pladser. Såfremt vi skulle fordele nummererede billetter til et ubestemt antal frit valgte forestillinger pr. abonnent, ville det kræve et edb-anlæg. Det har »Arte« i København, men det har vi ikke råd til på Bornholm.
Derfor har vi i den nu afsluttede sæson prøvekørt ordningen med de unummererede pladser. Nogle abonnenter har beklaget sig over, at de ikke kunne få pladser, som de syntes var gode nok; men man må dog huske på, at under den gamle ordning fik man sine pladser i den rækkefølge, abonnementerne blev indtegnet. Dette gav også anledning til beklagelser fra abonnenter, som syntes de havde sendt girokortet meget tidligt ind, men alligevel ikke havde fået tilstrækkelig gode pladser. For måske havde abonnenter været lige så tidligt ude.

Med den nuværende ordning er man selv herre over, hvor i teatret man vil sidde – man skal blot komme tilstrækkelig tidligt.

Dørene åbnes et kvarter før forestillingen begynder, og de fleste tilskuere kommer 20-25 minutter før. Kom tidligt og betragt teater-turen som en udflugt, man skal give sig god tid til.

På gensyn i Teaterforeningen!
Med venlig hilsen Bent Kofoed.

Praktiske oplysninger:

Der er mange fordele ved at tegne et abonnement…
-40 pct. abonnementsrabat. –
– Rabatkuponer, der giver 33 pct. rabat til teatre i hele Danmark. 
– De sikrer Dem pladser til de forestillinger, De ønsker at se, og De får billetterne tilsendt.

Abonnement:

Tegn et abonnement i Teaterforeningen og vælg frit mellem 10 forskellige forestillinger, som opføres 14 gange i alt. De kan bestille lige så mange forestillinger, det skal være, men mindst 3 for at få abonnementsrabatten på 40 pct. af løssalgsprisen.
Abonnementstegningen kan foregå på den tilmeldelsesblanket, der findes side 15. Abonnementstegningen og pladsreservationen foregår i den rækkefølge, bestillingerne indgår.
Vi forbeholder os ret til overflytning til nærmeste prisgruppe, såfremt den ønskede er overtegnet, og De ikke tager forbehold herimod.
Deres abonnement er bindende for hele sæsonen, d.v.s. De hæfter for hele beløbet.
Er De forhindret i at komme til en forestilling, bytter Teaterforeningen gerne billetten til en anden forestilling. hvis det er muligt.

Betalingen:

Når vi har fået Deres bestilling, modtager De billetterne til samtlige de forestillinger, De har bestilt + girokort. Betalingen kan, hvis det ønskes, deles i 2 rater. 1. rate skal betales inden 1. oktober. Girokort til 2. rate vil blive fremsendt 1. januar 1984 og bedes indbetalt inden 1. februar.

Priser:

Prisgruppe Offentlig salg Abonnement Rabatpris Unge
A 84 50 56
B 66 40 44 33
C 50 30 33 25

Unge under uddannelse kan blive indtegnet i gruppe B og C uden abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyr:

Medlemskontingentet for sæsonen 1983-84 er uændret 15 kr. pr. person. Det vil blive opkrævet sammen med 1. rate.

»Søjlepladser«:

Pladserne bag søjlerne og de inderste ved væggen i 2. parket bliver ikke solgt i A-abonnementet. De vil blive solgt som »sidste chance«. D.v.s. at man kan købe dem 5 min. før forestillingen begynder til stærkt reduceret pris: Løssalg 50 kr. og rabatpris 33 kr.

Vis hensyn:

På systemet med unummererede pladser forventes det naturligvis, at man hjælper hinanden mest muligt. F.eks. ved at rykke ind – og sammen – hvis det skønnes nødvendigt, så andre kan komme til at sidde ved siden af dem, de er sammen med; samt at man ikke holder mere end en enkelt plads. Og naturligvis sætter man sig på de samme pladser efter pausen.

Teaterforeningens kontor:

Teaterforeningen har nu oprettet et fast kontor. Adressen er: Tværstræde 1, 3700 Rønne. Tlf. 03 – 95 41 33. Sommertlf. 03 – 98 41 54.
Teaterforeningens formand, Bent Kofoed, træffes på denne adresse og foreningens kasserer, Karen Kofoed, besvarer gerne ethvert spørgsmål vedrørende sæsonen og abonnementstegningen.

Løssalg:

Resterende billetter kan bestilles og købes på Teaterforeningens kontor eller på forestillingsdagene – og dagen før – mellem kl. 15 og 17, og 1 time før forestillingen begynder på Rønne Theater, tlf. 95 07 32.
Abonnenter får 33 1/3 pct. rabat på løssalgsbilletter ved forevisning af girokortet, som er medlemskort.

I teatret med gode venner:

Flere teaterbrochurer kan rekvireres på Teaterforeningens kontor, hvis nogle af Deres venner er interesserede og ikke selv har fået tilsendt brochuren.

Rabatkuponer:

Alle abonnenter kan få udleveret rabatkuponer til personligt brug. Kuponerne giver ret til 33 1/3 pct. rabat på billetter til alle teatre over hele landet – undtagen Det Kgl. Teater. Rabatkuponer kan bestilles på Teaterforeningens kontor.

Bestyrelsen:

Bent Kofoed, Niels Degett, Peter Eliasen, Sven Harild, Kirsten Sonne-Andersen, Birthe Juel-Jensen, Jan Vørs, Søren Andersen og P. Brårup-Hansen.

Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes på biblioteket i sept. 1983.
Alle medlemmer er velkomne med forslag til repertoire og ideer i øvrigt.